תמונות

גם הוא יכול לחייך. ואוורינקה (gettyimages)