תמונות

אתניקס מעיפים את הקהל של מכבי. מיכה עדיין לא מעכל