תמונות

חגיגה בירוק. אבוחצירה וקטן עם הקהל (אלן שיבר)