תמונות

שצ'פוביץ'. החמיץ מצב שהיה יכול להעניק לחטאפה יתרון (Getty)