תמונות

מאדום לצהוב או לירוק? אביחי ידין (אלן שיבר)