תמונות

לירון פנאן, קצינת התקשורת של כספי (קובי אליהו)