תמונות

איתי לב עם פרצוף מאוכזב מוטה מטה ואגרופים קמוצים צילום: מערכת MAKO 5