תמונות

ניל לנון מתעמת עם דיוף מהריינג´רס. הקטטה בסיום המשחק הגיעה רחוק (ר