תמונות

צמח קבע חלוקת נקודות דרמטית (צילום: יוסי שקל)