תמונות

אירוע פקטורי 54, מרץ 2015 צילום: צ'ינו פפראצי