תמונות

כבר לא ילחיץ את סוזה. אלישע לוי (אלן שיבר)