תמונות

חווייה גדולה בליגה השניה. בופון עולה לדרגת אליל (gettyimages)