תמונות

משרדים02, אלמנטים שנאספו ברחוב חודשו ושולבו בחלל צילום: סטודיו עמרי מירון, עיצוב-אבריאלה סטמרי