תמונות

דורוז'ון. עדיין יש לה סיכוי לקבוע 60 מטר (טיבור יגר)