תמונות

עימותים ומהומות בג'בל מוכאבר ירושלים צילום: