תמונות

איציק עובדיה. ניצחון גדול בירושלים (מור שאולי)