תמונות

שירת_העשבים, צילום ארנולד ביר, בתוך הטבע צילום: ארנולד בר