תמונות

טפירו ואובנון. שניהם היו מצויינים במשחק (שי לוי)