תמונות

מחזיקת הגביע ביתרון על סגנית המוליכה (אנג'ו)