תמונות

ברק יצחקי ובית"ר מגיעים לקרית אליעזר (עמית מצפה)