תמונות

גם לו יש מניות רבות בעלייה. הארדן (GETTYIMAGES)