תמונות

מחט חטיבה 401 עוצבת עקבות הברזל, סער צור צילום: חדשות 2