תמונות

חומר כימי שהוברח לעזה צילום: רשות המעברים במשרד הביטחון