תמונות

קנייזייבה-מיננקו עם שתי הזוכות הנוספות, הישג אדיר (gettyimages)