תמונות

מסמך של בדיקת הבלמים ברכב משפחת אטיאס צילום: פוראת נסאר