תמונות

ימשיכו לחגוג? שחקני מטה אשר (צילום: רמי כהן שמאלי)