תמונות

כתובת נאצה בבית הספר הדו-לשוני צילום: אריק אבולוף כב"ה ירושלים