תמונות

בר פרין ואלכס רסקופין עם המדליות (מור שאולי)