תמונות

דמיקליס חוגג את הראשון למלאגה (gettyimages)