תמונות

חוקרי המס במשרדי מכבי. החקירה בעיצומה (קובי אליהו)