תמונות

חיזוק הגאווה הלאומית. ריבקין (הוועד האולימפי)