תמונות

אברמזון. נתנה כל מה שיש לה עם המגרש בסרביה