תמונות

יש סולחה? טיטו וילאנובה ומוריניו (gettyiamges)