תמונות

על סף בכי. למפארד שוב בגמר. הפעם גם יניף? (gettyimages)