תמונות

דגני מול גדיר. קפטן נתניה הצטרף לירוקים (שי לוי)