תמונות

עבד אל-קאדר עפיף עבד אל-קאדר אלתלה צילום: תקשורת שב"כ