תמונות

ברביעי: ראיוס צפוי לעונש בבית הדין (יוסי שקל)