תמונות

מוטי איווניר והשחקנים באימון המסכם (שי לוי)