תמונות

קצ´מן עולה לסל באימון. פרטיזן תנצח? (אלעד ירקון)