תמונות

הילד ענק... השאלה היא כמה יתערב האב גם במה שקורה בב"ש