תמונות

פ"ת לחצה במחצית השניה, אך לא סיכנה את שערו של ינקו