תמונות

סבע ומוגרבי. חוזרים לפתוח בהרכב (רועי גלדסטון)