תמונות

ציון צמח מנסה להוציא את עכו למתפרצת (יוסי שקל)