תמונות

אמצעים של צה"ל לפיזור הפגנות צילום: חדשות 2