תמונות

המחבל והמכונית בה השתמש לדרוס אנשים בירושלים