תמונות

ההכנות מעבירות הילוך. נעים (צילום: אלן שיבר)