תמונות

מרטינו לא עשה הנחות ואפילו קצת התיש את השחקנים (אלן שיבר)