תמונות

שחר הירש. יזכה לדקות משחק (צילום: אלן שיבר)