תמונות

כלי נשק שנלקחו מבסיס צבאי בבדיקת פתע צילום: