תמונות

לא ציפו להפסיד דווקא לב"ש. שחקני מכבי (אלן שיבר)